Katarzyna Burnatowicz

Adwokat Katarzyna Burnatowicz jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego prowadzone przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Cambridge.

Od 2003r. adwokat Katarzyna Burnatowicz jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, gdzie odbyła aplikację adwokacką pod patronatem prof. dr hab. Piotra Kruszyńskiego. Od 2007r. prowadzi własną praktykę adwokacką.

Adwokat Katarzyna Burnatowicz jest specjalistką w zakresie sporów sądowych, a także doradza w kwestiach bieżącego prowadzenia spraw korporacyjnych spółek kapitałowych i osobowych. Specjalizuje się również w prowadzeniu i koordynowaniu procesów badań prawnych due diligence. Adwokat Katarzyna Burnatowicz doradzała również w realizacji szeregu transakcji z zakresu fuzji i przejęć, w tym transakcji z udziałem funduszy typu "private equity".

Adwokat Katarzyna Burnatowicz posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych i karno-gospodarczych, w szczególności w reprezentowaniu członków zarządów spółek kapitałowych w postępowaniach o tzw. przestępstwa menadżerskie.

burnatowicz@bmkancelaria.pl

Katarzyna Moczybrodzka

Adwokat Katarzyna Moczybrodzka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Studia Podyplomowe Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z zakresu Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.
Od 2006 r. prowadzi własną praktykę adwokacką w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Adwokat Katarzyna Moczybrodzka specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w prawie własności intelektualnej, w tym w  prawie autorskim, prawie reklamy i mediów, w prawie prasowym, komputerowym i nowych technologii. Zajmuje się również ochroną dóbr osobistych.

Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych. W swojej działalności zajmuje się zagadnieniami prawa handlowego i prawa pracy. W Kancelarii prowadzi ponadto sprawy związane z obrotem nieruchomościami, prowadzeniem inwestycji budowlanych.

Adwokat Katarzyna Moczybrodzka, z uwagi
na wieloletnią współpracę z organami administracji państwowej posiada doświadczenie z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności w obszarze prawa farmaceutycznego i prawa medycznego.

moczybrodzka@bmkancelaria.pl

Jarosław Chojnacki

Radca prawny Jarosław Chojnacki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego prowadzone przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Cambridge.

Od 2007 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Przed przystąpieniem do Kancelarii przez ponad 10 lat współpracował z wiodącymi na polskim rynku kancelariami prawnymi. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie z zakresu doradztwa transakcyjnego na rynku prywatnym i na rynku publicznym świadczone inwestorom instytucjonalnym (krajowym i zagranicznym) i osobom prywatnym. Doradzał zarówno po stronie sprzedających, jak i kupujących w szeregu transakcji, w tym dotyczących podmiotów regulowanych oraz transakcji z udziałem funduszy private equity / venture capital.

Prowadził i koordynował kilkadziesiąt procesów badań prawnych due diligence podmiotów działających w różnych segmentach rynku. Ekspert z zakresu doradztwa korporacyjnego i prawa umów, doradzający m.in. w zakresie spraw związanych z ładem kapitałowym, w tym w procesach łączenia, podziału, przekształcania i przejęcia spółek oraz w szeroko pojętej obsłudze podmiotów gospodarczych, a także przy planowaniu sukcesji i ochrony majątku, w tym w zakresie tworzenia adekwatnych struktur i mechanizmów korporacyjnych.

Posiada również wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych i pozasądowych, w szczególności skomplikowanych spraw gospodarczych i kompleksowych postępowań sądowych.

Włada językiem angielskim (biegle) oraz językiem francuskim i rosyjskim.

chojnacki@bmkancelaria.pl
2012©
Burnatowicz & Moczybrodzka
Adwokaci Spółka Partnerska
Art by Emrah Gonulkirmaz
Site flavour by Juice.